Lean Agile & Transformation

“Teorier inom Lean Agile är lätta att lära ut, men den verkliga förändringen sker tack vare människorna i projekten.”

– Reni Waegelein, Service Area Lead

Övergången till Lean Agile är något som berör hela organisationen

Därför är det viktigt att gå varsamt fram med förändringarna med hjälp av tester, workshops och feedbackloopar. Det är människorna i organisationen som genomför förändringarna och det går därför inte alltid att genomföra planer till hundra procent som man först hade tänkt sig utan man måste snabbt vara beredd att justera, vilket precis är syftet med Agile.

Lean Agile är en samling teorier och principer som är lätta att lära ut och att lära sig, men vad som fungerar eller inte visar sig inte förrän man omsätter dem i praktiken. När man driver på förändring är det därför extra viktigt att vara lyhörd för att kunna se när man inte är på rätt spår eller om det blir oklart för organisationen vad nyttan med vissa förändringar är.

Vi är som bolag certifierade och partners inom SAFe, Scrum, Kanban och Lean Agile.

Våra experter lär organisationen de grundläggande färdigheterna, är med och sätter igång förändringsarbetet och hjälper till att implementera de nya arbetssätten. Våra utvecklingstjänster inom Lean Agile innefattar bland annat följande:

  • Vi planerar och leder förändringsprogram inom Lean Agile
  • Bedömning av utvecklingsnivån inom Lean Agile
  • Portföljhantering
  • Analys av värdeflöden
  • Vi tar på oss rollerna som Product Owner, Feature Owner, Epic Owner, Release Train Engineer och Agile Coach samt ger stöd till nyckelrollerna
  • Vi ger ledningen råd och förtydligar målbild och vägen fram
  • Vi upprättar en stödorganisation, med bland annat ett coaching-nätverk och grupper för erfarenhetsutbyte och stöd kollegor emellan
  • Vi ger grundläggande utbildning i Lean Agile, SAFe, Scrum, Kanban, och de olika verktygen samt anordnar utbildningar för specifika funktioner
  • Vi ger utbildning i Scaled Agile Framework (SAFe) och utbildar inför certifiering
  • Rådgivning kring Lean Agile

När vi arbetar med uppdrag inom Lean Agile tar våra experter på sig rollen som coacher i våra kunders utvecklingsprojekt och visar teamen hur man kan arbeta mot kontinuerliga förbättringar. De hjälper till med att starta upp utbildningar i genomförandet, erbjuder stöd åt medarbetare i de olika nyckelrollerna och hjälper dem att utarbeta enkla och tydliga instruktioner för det praktiska arbetet. De ser till att planeringsmöten och workshops löper smidigt, och de kommer med idéer till hur man kan driva på och förenkla övergången. De utvärderar hur långt organisationens olika delar har kommit i övergången till Lean Agile, och de kommer med förslag till åtgärder. Vid behov kan de fokusera på att förbättra och ta med vissa specifika områden, exempelvis arkitektur, kund- och användarupplevelse, arbete på olika platser, öppenhet, miljöer med teknik från olika tillverkare och release capability.

Lean Agile området i siffror

2

auktoriserade SAFe Program Consultants

1

auktoriserad Natural Tendencies™ konsult

25

Certifierade SAFe Agilists experter

1

International Coaching Certification (ICC)


Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO