Lean Agile & Transformation

“Teorier inom Lean Agile är lätta att lära ut, men den verkliga förändringen sker tack vare människorna i projekten.”

– Reni Waegelein, Service Area Lead

Övergången till Lean Agile är något som berör hela organisationen

Därför är det viktigt att gå varsamt fram med förändringarna med hjälp av tester, workshops och feedbackloopar. Det är människorna i organisationen som genomför förändringarna och det går därför inte alltid att genomföra planer till hundra procent som man först hade tänkt sig utan man måste snabbt vara beredd att justera, vilket precis är syftet med Agile.

Lean Agile är en samling teorier och principer som är lätta att lära ut och att lära sig, men vad som fungerar eller inte visar sig inte förrän man omsätter dem i praktiken. När man driver på förändring är det därför extra viktigt att vara lyhörd för att kunna se när man inte är på rätt spår eller om det blir oklart för organisationen vad nyttan med vissa förändringar är.

Vi är som bolag certifierade och partners inom SAFe, Scrum, Kanban och Lean Agile.

Våra experter lär organisationen de grundläggande färdigheterna, är med och sätter igång förändringsarbetet och hjälper till att implementera de nya arbetssätten. Våra utvecklingstjänster inom Lean Agile innefattar bland annat följande:

 • Vi planerar och leder förändringsprogram inom Lean Agile
 • Bedömning av utvecklingsnivån inom Lean Agile
 • Portföljhantering
 • Analys av värdeflöden
 • Vi tar på oss rollerna som Product Owner, Feature Owner, Epic Owner, Release Train Engineer och Agile Coach samt ger stöd till nyckelrollerna
 • Vi ger ledningen råd och förtydligar målbild och vägen fram
 • Vi upprättar en stödorganisation, med bland annat ett coaching-nätverk och grupper för erfarenhetsutbyte och stöd kollegor emellan
 • Vi ger grundläggande utbildning i Lean Agile, SAFe, Scrum, Kanban, och de olika verktygen samt anordnar utbildningar för specifika funktioner
 • Vi ger utbildning i Scaled Agile Framework (SAFe) och utbildar inför certifiering
 • Rådgivning kring Lean Agile

När vi arbetar med uppdrag inom Lean Agile tar våra experter på sig rollen som coacher i våra kunders utvecklingsprojekt och visar teamen hur man kan arbeta mot kontinuerliga förbättringar. De hjälper till med att starta upp utbildningar i genomförandet, erbjuder stöd åt medarbetare i de olika nyckelrollerna och hjälper dem att utarbeta enkla och tydliga instruktioner för det praktiska arbetet. De ser till att planeringsmöten och workshops löper smidigt, och de kommer med idéer till hur man kan driva på och förenkla övergången. De utvärderar hur långt organisationens olika delar har kommit i övergången till Lean Agile, och de kommer med förslag till åtgärder. Vid behov kan de fokusera på att förbättra och ta med vissa specifika områden, exempelvis arkitektur, kund- och användarupplevelse, arbete på olika platser, öppenhet, miljöer med teknik från olika tillverkare och release capability.

Lean Agile området i siffror

2

auktoriserade SAFe Program Consultants

1

auktoriserad Natural Tendencies™ konsult

25

Certifierade SAFe Agilists experter

1

auktoriserade Associate Certified Coacher


Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO

Experter på området

 • Försäljning
Timo Akkola
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataplattformar & rapportering
 • Kunddata och CRM
 • Lösningsarkitektur
 • Projektledning
Miikka Antikainen
Tomi Bergman
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Management
Tomi Bergman
Avatar male invert 2
 • Service design och UX
Adrian Cotfas
 • Digitalisering
 • Service design och UX
Michael Dlugosch
Jan Enlund
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Projektledning
Jan Enlund
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
Satu Etelälahti
 • Försäljning
 • Management
Thomas Fleming
 • Datahantering och kvalitet
 • Lösningsarkitektur
Heimo Hänninen
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Lösningsarkitektur
Riikka Honkela
Nino Ilveskero
 • Kunddata och CRM
 • Lösningsarkitektur
 • Försäljning
 • Management
Nino Ilveskero
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Service design och UX
Outi Immonen
Jukka-Pekka Kääriäinen
 • Dataplattformar & rapportering
 • Digitalisering
 • Lösningsarkitektur
 • Management
Jukka-Pekka Kääriäinen
 • Dataplattformar & rapportering
 • Projektledning
Jori Kallio
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Lösningsarkitektur
Kea Kangas-Lång
Helinä Karell
 • Data governance
 • Digitalisering
 • Kunddata och CRM
 • Lean agile
 • Projektledning
Helinä Karell
Timo Karsisto
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Lean agile
 • Lösningsarkitektur
Timo Karsisto
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataplattformar & rapportering
 • Lean agile
 • Lösningsarkitektur
Laura Keränen
Laura Koskikallio
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
Laura Koskikallio
Leea Koskinen
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataskydd
Leea Koskinen
 • Försäljning
Kristian Kuntsi
Tero Laatikainen
 • Datahantering och kvalitet
 • Kunddata och CRM
 • Lösningsarkitektur
 • Management
Tero Laatikainen
 • Dataplattformar & rapportering
Kristian Lindqvist
Juha Loukola
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataplattformar & rapportering
 • Lösningsarkitektur
Juha Loukola
Avatar male invert 2
 • Dataplattformar & rapportering
 • Kunddata och CRM
Tuomas Luukkonen
 • Digitalisering
 • Lösningsarkitektur
 • Försäljning
Sami Masala
Talent Base Mikko Meriluoto
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Projektledning
 • HR
 • Management
Mikko Meriluoto
Mikko Mustakallio
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Lean agile
 • Lösningsarkitektur
 • Management
Mikko Mustakallio
Sakke Mustonen
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Lean agile
 • Service design och UX
Sakke Mustonen
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Projektledning
Tero Nieramo
Johannes Paarvala
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Lösningsarkitektur
Johannes Paarvala
Talent Base Pia Pålson
 • Datahantering och kvalitet
Pia Pålson
Anu Peltola
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataskydd
 • Digitalisering
 • Kunddata och CRM
 • Projektledning
Anu Peltola
 • Dataplattformar & rapportering
Joonas Peltomäki
 • Lean agile
 • Projektledning
Tuuli Pesonen
Mesi Poittinen
 • HR
Mesi Poittinen
 • Datahantering och kvalitet
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
Jouko Poranen
Eero Puisto
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Lösningsarkitektur
Eero Puisto
Vesa Purho
 • Datahantering och kvalitet
 • Lean agile
Vesa Purho
 • Digitalisering
 • Service design och UX
Sami Rahola
Jari Ratinen
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
Jari Ratinen
Tuija Riekkinen
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Service design och UX
Tuija Riekkinen
Jouni Saarenpää
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • HR
 • Management
Jouni Saarenpää
 • Datahantering och kvalitet
Ville Saksi
 • Digitalisering
 • Kunddata och CRM
 • Lösningsarkitektur
Samuli Sepponen
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataplattformar & rapportering
Kim Setälä
 • Lean agile
 • Projektledning
Eveliina Sivlén
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataplattformar & rapportering
Tytti Söderström
Hans-Christian Stoltz
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Service design och UX
 • HR
Hans-Christian Stoltz
 • Service design och UX
Ville Taipale
 • Datahantering och kvalitet
Cora Tenebro Bravo
Empty card
 • Data governance
 • Datahantering och kvalitet
 • Dataplattformar & rapportering
Monica Tiemer
Juha Tikkanen
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Försäljning
Juha Tikkanen
Sini Vartiainen
 • Dataskydd
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Kunddata och CRM
Sini Vartiainen
 • Digitalisering
 • E-handel och omnikanal
 • Lean agile
 • Projektledning
 • Försäljning
Marja Viitala
Reni Waegelein
 • Lean agile
 • Lösningsarkitektur
 • Projektledning
Reni Waegelein