Molntjänster och arkitektur

”Dagens arkitektur måste vara evolutionär till sin natur för att kunna svara på utmaningarna som kontinuerlig förändring ställer.”

– Jukka-Pekka Kääriäinen, Head of Molntjänster och arkitektur

Rätt byggklossar för att producera moderna digitala lösningar

För att planera digitala upplevelser och lösningar inom dataanalys i dagens moderna teknologimiljö med dess snabba utveckling krävs djup förståelse av såväl äldre så kallade legacy-system som modern molnarkitektur.

Loihde Advisory hjälper dig att bygga en hållbar grund för digital arkitektur som ständigt utvecklas. Vi planerar de rätta byggklossarna för att producera moderna digitala lösningar på ett koordinerat sätt utan att pruta på snabbheten. Vår styrka är vår omfattande kompetens och erfarenhet av övergripande planering av lösningar, datahantering, innehållshantering och planering av digitala tjänster. Med hjälp av den här förståelsen kan vi inom arkitekturplaneringen beakta helheten och dess olika sidor: affärsmål, kundorientering, befintlig arkitektur, målarkitektur och ändringens inverkan på den operativa verksamheten och processerna.

Vår specialkompetens är följande arkitekturområden:

 • Företagsarkitektur
 • IT- och datastrategi
 • Omnikanal innehållshantering (omni-channel content management)
 • Hantering av digitala kundupplevelser (digital experience management)
 • E-handel och digital marknadsföring
 • Dataplattformar och analys

Våra expert har heltäckande certifiering inom olika teknologi- och arkitekturområden:

 • Azure
 • AWS
 • TOGAF
 • ITIL
 • SAFe Architect

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO