Molntjänster och arkitektur

”Dagens arkitektur måste vara evolutionär till sin natur för att kunna svara på utmaningarna som kontinuerlig förändring ställer.”

– Jukka-Pekka Kääriäinen, Head of Molntjänster och arkitektur

Rätt byggstenar för att ta fram moderna digitala lösningar

Att designa digitala upplevelser och dataanalyslösningar i ett modernt, snabbt utvecklande tekniklandskap kräver både djup förståelse för olika äldre plattformar, legacy-system, såväl som moderna molnarkitekturer och tillvägagångssätt.

Loihde Advisory hjälper till att bygga en grund för en ständigt föränderlig digital arkitektur och designa rätt byggstenar för att leverera moderna lösningar på ett samordnat sätt, snabbt. Vår styrka är vår omfattande kompetens och erfarenhet av holistisk lösningsdesign, datahantering, innehållshantering och design av digitala tjänster. Med hjälp av denna förståelse kan vi ta hänsyn till helheten när vi utformar arkitekturer: affärsmål, kundperspektiv, befintlig arkitektur, målarkitektur och förändringens påverkan på verksamhet och processer.

Vi har en gedigen meritlista i att designa arkitekturer, särskilt inom områdena:

 • Företagsarkitektur
 • IT- och datastrategi
 • Omnikanal innehållshantering (omni-channel content management)
 • Hantering av digitala kundupplevelser (digital experience management)
 • E-handel och digital marknadsföring
 • Dataplattformar och analys

Våra experter har heltäckande certifiering inom olika teknologi- och arkitekturområden:

 • Azure
 • AWS
 • TOGAF
 • ITIL
 • SAFe Architecture

Fråga mer!

Thomas Fleming, CEO